SMA Islam Dian Didaktika

Pendidikan SMA Islam Dian Didaktika mengacu kepada Kurikulum Nasional dan diperkaya dengan kurikulum Dian Didaktika. Pendidikan Budi Pekerti menjadi ciri khas kurikulum Pendidikan Islam Dian Didaktika

Kurikulum

Pendidikan SMA Islam Dian Didaktika mengacu kepada Kurikulum Nasional dan diperkaya dengan kurikulum Dian Didaktika. Pendidikan Budi Pekerti menjadi ciri khas kurikulum Pendidikan Islam Dian Didaktika

Pengembangan Akademik

Pengembangan Non Akademik