Profil Guru

Dilihat: 28487

 

No. Foto Nama lengkap Nama Panggilan Pendidikan terakhir Jabatan/Tugas
1 pak syahudin Drs. Moh. Syahudin H, M.M Pak Syahudin S 2 Universitas Muhamadiyah Jakarta Kepala Sekolah/Guru Budi Pekerti Kls VI
2 irma juliasmi   Irma Juliasmi Nasution, M.Si Bu Irma   Bu Irma
S 2 Universitas Indonesia
Wakil Kepala Sekolah/Guru Kelas VI B
3  diak ekawati  Hj. Diah Ekawati, S.Pd Bu Diah  S 1 Universitas Sebelas Maret Solo  Asisten Bidang Kurikulum/Wali Kelas IV C
4 eny sri rahayu  Eny Sri Rahayu, S.Pd  Bu Eno  S 1 Universitas Negeri Semarang  Asisten Bidang Kesiswaan/Wali Kelas I C
5  anjar Dra. Anjar Harsanti   Bu Anjar S 1 IKIP Jakarta  Asisten Bid. Akhlak & Budi Pekerti/Wali Kelas III A
6  iman  Iman Fathurahman Dwisaputra, S.Pd Pak Iman  S 1 Universitas Indraprasta PGRI   Asisten Bidang Sar. Pras / Koor. LTE (Inklusi)
7  yulianti Yulianti, S.Pd  Bu Yulia  S 1 Universitas Negeri Malang  Asisten Bidang Administrasi/Wali Kelas IV A
8  masropah Masropah, S.Ag  Bu Ofah   S 1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Wali Kelas I A 
 9 Lulu A Lulu Apriyanti, S.Pd. Bu Lulu S 1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Guru Kelas I A
10 badriyah Badriyah El-Qudsiy, S.Pd Bu Ayi S 1 IKIP Jakarta Wali Kelas I C
 11 WASITO Wasito, S.Pd Pak Wasito S 1 Universitas Indraprasta PGRI Guru Kelas I B
12 lia Lia Ulyanah, S.Pd. Bu Uli S 1 Universitas Negeri Jakarta Guru Kelas I C
13 chotimah Chotimah, S.Psi Bu Ima S 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Wali Kelas I D
 14 novi Novi Indrawati, S.Pd.  Bu Novi S 1 Universitas Pendidikan Indonesia  Guru Kelas I D 
 15 muhsin hasan  Muhsin Hasan, S.Pd  Pak Muhsin S 1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta  Wali Kelas II A 
 16 Adhika P 2 Adhika Puspitasari, S.Pd   Bu Dhika S 1 Universitas Negeri Jakarta  Guru Kelas II A 
17 muhammad amin Drs. H. Muhammad Amin   Pak Amin S 1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta   Wali Kelas II B
 18 ana saptini Ana Saptini, S.Pd, M.M.  Bu Ana  S 2 Universitas Mercubuana  Guru Kelas II B 
19 zulfidrain Zulfidraini, S.Pd.I  Bu Zul S 1 Universitas Muhamadiyah Jakarta  Wali Kelas II C 
 20 marinta Marinta Yogana, S.Pd.   Bu Rinta S 1 Universitas Negeri Jakarta  Guru Kelas II C 
21  midhi Midhi Medhica, S.Kom   Bu Midi  S 1 Universitas Gunadharma Wali Kelas II D 
 22  Ramadien 2  Ramadien Akbar Husen, LC.  Pak Ramadien S 1 Universitas Al Azhar Kairo Mesir  Guru Kelas II D 
23 Dwi Maulana 2  Dwi Maulana, S.Ag.   Pak Maulana  S 1 Universitas Negeri Jakarta  Guru Kelas II D
 24 rina  Rina Kurniasih Purwitasari, S.Pd.   Bu Rina  S 1 STAI Al-Hamidyah Depok Wali Kelas III B 
25  suryadi Drs. H. Suryadi, M.A   Pak Sur  S 2 Universitas Muhamadiyah Jakarta  Guru Kelas III B
26  emon Emon Suparman, S.Pd   Pak Emon S 1 IKIP Muhamadiyah   Guru Kelas III B
 27  upi Upi Andriani, S.Pd   Bu Upi S 1 Universitas Negeri Jakarta  Guru Kelas IV A/Guru Mapel SBDP Seni Tari Kelas IV-VI 
28  desfinisia  Desfinisia, S.Pd Bu Vivi  S 1 IKIP Jakarta Wali Kelas IV B 
29  suhari Suhari, S.Pd   Pak Hari S 1 STKIP PGRI Jakarta  Guru Kelas IV B 
 30  mutmainah Dra. Mutmainah   Bu Mut S 1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta  Guru Kelas III A 
31 dwi
 
Dwi Supartini M. S.Pd   Bu Dwi  S 1 IKIP Jakarta  Wali Kelas V A
32 evi selviawati Evi Selviawati, S.Hum.   Bu Selvi S 1 Universitas Indonesia  Guru Kelas V A 
 33 destayanti Desytayanti, S.Pd   Bu Desy S 1 IKIP Jakarta   Wali Kelas V B
 34 taufik Taufik Sumintang, M.Pd.I.   Pak Taufik S 2 UIN Sunan Ampel Surabaya  Guru Kelas V B 
 35 deswita  Deswita, S.Pd   Bu Des S 1 IKIP Jakarta  Wali Kelas V C 
36  rizki Riski Anggoro Radiyarto, S.Pd   Pak Rizki S 1 Universitas Negeri Yogyakarta  Guru Kelas V C/Guru SBDP Seni Lukis 
 37 siswati  Siswati, S.Pd   Bu sis S 1 STKIP PGRI Jakarta  Wali Kelas VI A 
 38  rano Rano, S.Pd   Pak Rano S 1 Universitas Negeri Jakarta  Guru Kelas VI B 
 39 srimulyanih  Dra. Hj. Sri Mulyanih, M.Pd.   Bu Yanih S 2 Universitas Muhamadiyah Jakarta Wali Kelas VI C 
40 kholis  Ainor Kholis, S.Pd.I   Pak Kholis S 1 PTIQ Jakarta  Guru Kelas VI C 
41  setyowigati Setyowigati, S.Pd   Bu Wiwik S 1 UHAMKA Jakarta  Guru Mapel B. Inggris kelas III-V 
 42  dwi sulistyorini Dwi Sulistyorini, S.Pd   Bu Lies S 1 Universitas Muhamadiyah Jakarta  Guru Mapel SBDP Seni Tari Kelas I-III 
 43  agni Agni Dwi Elfahmi, S.Pd.   Pak Agni S 1 Universitas Negeri Jakarta  Guru Mapel SBDP Seni Musik Kelas I-III 
44 fitrah
 
Nur Fitrah Hidayat, S.Pd.   Pak Fitrah S 1 Universitas Negeri Jakarta  Guru Mapel SBDP Seni Musik IV-VI 
           
           
           
           
 45 luthfi Lutfi Rochman, S.Pd.   Pak Luthfi  S 1 Universitas Ibnu Khaldun Bogor Guru Mapel PJOK Kelas I-II / Pembina UKS 
 46 agus  Agus Sulanjana, S.Pd.   Pak Agus S 1 IKIP Bandung   Guru Mapel PJOK / Bahasa Sunda Kelas III & VI
47 dadan  Dadan Gunawan, S.Pd.   Pak Dadan  S 1 Universitas Pendidikan Indonesia Guru Mapel PJOK / Bahasa Sunda Kelas IV & V 
 48 lini  Lini Lumanti, S.Kom   Bu Lini S 1 Universitas Gunadharma   Guru Mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kelas IV - VI
 49  thoyib Thoyib Januardi, S.Kom.   Pak Ardi  S 1 STIMIK Jakarta Guru Mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kelas I - III 
 50 bu ati  Dra. Nur Aini Setiawati   Bu Ati S 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  Budi Pekerti Kelas V 
 51 anna rifah   Anna Rif'ah Amalia, S.Psi  Bu Anna S 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  Guru LTE-BK / Budi Pekerti Kelas V